Producenci
Regulamin

 


Regulamin sklepu LUCKY STORE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym luckystore.eu

 1. Podstawowe pojęcia / definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rejestracja
 4. Składanie zamówień
 5. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
 6. Ceny i formy płatności
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Procedura reklamacji
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe
 • 1. Podstawowe pojęcia / definicje
 1. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego "Luckystore.eu";
 2. Sklep Internetowy– serwis internetowy pod adresem luckystore.eu, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  4. Sprzedawca– podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
  6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem luckystore.eu.

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.

6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zabronione lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 • 3. Rejestracja
 1. Rejestracja w Sklepie internetowym hydrosfera.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest  podać następujące dane:
 4. Login
 5. Hasło
 6. E-mail
 7. Imię i Nazwisko
 8. Ulica, nr domu, nr mieszkania
 9. Nr telefonu

W przypadku Rejestracji konta firmowego do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:

 1. Pełną nazwę firmy
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Numer REGON
 4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 5. Dane rejestracyjne podane w pkt. 3.
 • 4. Składanie zamówień
 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową luckystore.eu
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie luckystore.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą (zwykle 1-2 dni robocze) . W przypadku złożenia zamówienia płatnego „za pobraniem” - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.
 9. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu(mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).
 10. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu.Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
 • 5. Koszty dostawy i czas i sposób realizacji zamówienia

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej 

- Paczkomatów

- odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Lucky Store w Częstochowie ul.Szymanowskiego 1

3.Zamówienia składane w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4.Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, chyba że przy oferowanym towarze jest podany inny termin realizacji. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.

 • 6. Ceny i formy płatności
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają cła i podatki). Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §5 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 3. za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
 4. przelewem na rachunek bankowy:
 5. gotówką - odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Lucky Store w Częstochowie ul.Szymanowskiego 1
 6. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 • 7. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawu odstąpienia od umowy sprzedaży nie podlegają towary wykonane w/g specyfikacji klienta.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 4. Towar należy odesłać na adres „Lucky Store ul. Szymanowskiego 1, 42-200 Częstochowa. Nie przyjmujemy paczek za zaliczeniem. Koszt opakowania, zabezpieczenia i odesłania towaru ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep dla danego towaru). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy sprzedaży (pod warunkiem otrzymania zwracanego towaru).
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oceny zmniejszenia wartości rzeczy określa Sprzedawca.
 • 8. Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres Lucky Store 42-200 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu workstyle.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę.
  2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
  3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany w regulaminieUsługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl